Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 21-22 grudnia 2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 21-22 grudnia 2020 r.

Na podstawie § 5 z późn. zm. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych tj.21- 22.12.2020 r.