Pasowanie 2020

Pasowanie 2020

Pasowanie na ucznia oraz pasowanie na przedszkolaka, to jeden z najważniejszych i niezapomnianych dni przeżytych w szkole. Takim dniem dla naszych przedszkolaków oraz pierwszoklasistów był 23 października 2020 roku, kiedy to złożyli ślubowanie i oficjalnie zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej.

Ze względu na pandemię uroczystość odbyła się w kameralnym gronie. Dzieci przygotowywały się do niej pod okiem wychowawczyń: Pani Marty Marciniuk oraz Pani Eweliny Niewiarowskiej. Uczyły się wierszyków i piosenek, wytrwale ćwiczyły podczas prób, aby wszystko dobrze wypadło. I tak też się stało. W dniu ślubowania, przedszkolacy oraz pierwszoklasiści w odświętnych strojach pięknie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne w przedstawieniu pt. ,,Ślubujemy z Plastusiem”.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów oraz przedszkolaków, którego dokonała Pani Dyrektor Szkoły Dorota Gauze. W ten sposób przedszkolacy oraz pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Ignacego Kłopotowskiego w Miłkowicach Jankach. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów, pierwszakom pierwszych książeczek, a przedszkolakom rożków obfitości. Po pasowaniu Pani Dyrektor złożyła najmłodszym uczniom życzenia powodzenia i wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy.