Konkurs Plastyczny Dla Dzieci ,,Choć jeden dzień Pszczołą być”

Konkurs Plastyczny Dla Dzieci ,,Choć jeden dzień Pszczołą być”

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ogłasza kolejną edycję konkursu pn. ,,Na ratunek ginącym pszczołom” organizowanego corocznie  przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich.Celem konkursu jest popularyzacja roli i znaczenia pszczoły dla środowiska naturalnego oraz zachęcenie uczniów do obserwowania życia pszczół i ich zwyczajów, a także zwrócenie uwagi  na zagrożenia ekologiczne wynikające z ciągle malejącej ilości pasiek oraz postępującej degradacji środowiska.

Zadanie konkursowe polega na sporządzenie pracy plastycznej na temat: 

,, Choć jeden dzień Pszczołą być”, w formacie A4, w układzie poziomym, w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej lub graficznej ( nie będą oceniane prace wyklejane ziarnami, kulkami z bibuły, prace przestrzenne itp.) w terminie do 31 maja 2021 r. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pracy plastycznej przedstawiającej jedno  z następujących zagadnień:

  • rola pszczół w przyrodzie,
  • zagrożenia dla pszczół wynikające z małej ilości pasiek oraz uprzemysłowienia rolnictwa,
  • sposoby ochrony naturalnego środowiska pszczół,
  • możliwe do podjęcia działania, które wpływają na zachowanie liczebności pszczół.

 Wymagane jest również przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego. Formularze dostępne są w szkole.

 Grupy wiekowe:

  • 0- 4 klasa,
  • 5- 8 klasa.

 Szczegółowe informacje u Pani Marty Marciniuk.