Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022.

1 września 2021 r.( środa) godz.8.00.
Informujemy, że w przypadku klas O – III uczniowi może towarzyszyć jeden
Rodzic/Opiekun.
Po krótkim spotkaniu ogólnym odbędą się spotkania z Wychowawcami w
przydzielonych salach lekcyjnych.
OBOWIĄZUJĄ ZASADY SANITARNE: DEZYNFEKCJA RĄK,  MASECZKA I
DYSTANS SPOŁECZNY.

Odjazdy rozpoczną się od godz. 10.45.
Zapraszamy!