Międzynarodowy Dzień Ziemi

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Jak co roku wiosną 22 kwietnia obchodzony jest Dzień Ziemi. Akcje prowadzone tego dnia mają na celu promowanie postaw proekologicznych, uświadomienie jak kruchy jest ekosystem.

My również pamiętaliśmy o naszej planecie. Rano uczniowie wszystkich klas obejrzeli nagranie m.in. o tym co należy robić a czego unikać żeby żyć ekologicznie. Mówiliśmy także o dobrych i złych nawykach. Nagranie obfitowało w ciekawostki, które zainteresowały małych słuchaczy.

Nie spoczęliśmy jednak na samej teorii. Po ciepłym posiłku udaliśmy się na zewnątrz aby posprzątać teren wokół szkoły. W ten sposób chcieliśmy zamanifestować naszą ekologiczną postawę.

Uczniowie w ramach zadania domowego mają przynieść plastikowe nakrętki, które zostaną przekazane na szczytny cel. Odtąd ta akcja będzie u nas rutyną.

Zachęcamy wszystkich do działań na rzecz naszego środowiska.