Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Majowe święta kojarzą się z radością i nadzieją, uczą patriotyzmu.

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Konstytucję Majową uchwalono w czasach szczególnie trudnych dla Polaków. Wprowadzała ona trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Regulowała ona zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.

W naszej szkole rocznicę tę uczciliśmy organizując uroczystą akademię. Rozpoczęliśmy od wspólnego odśpiewania Hymnu Narodowego w obecności Sztandaru Szkoły. Następnie obejrzeliśmy część artystyczną przygotowaną przez uczniów. Miałą ona charakter obrad Sejmiku Poselskiego- pytań, odpowiedzi oraz wystąpienia Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i złożenia przez Niego przysięgi.

Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor Dorota Gauze przypominając wszystkim jak ważną datą był 3 maj 1791 roku.