Egzamin ósmoklasisty

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty

W terminie głównym: 

1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

Czas trwania egzaminu:

 1. język polski 120 min do 180 min (dostosowanie) 
 2. matematyka 100 min do 150 min (dostosowanie) 
 3. język obcy nowożytny 90 min do 135 min (dostosowanie) 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 1 lipca 2022 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji do 7 lipca 2022 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 8 lipca 2022 r.


Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

2 2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2022 ROKU

Recepta na sukces na egzaminie ósmoklasisty

Zalecenia dla ucznia

W czasie egzaminu:

 1. każde polecenie przeczytaj uważnie co najmniej dwa razy;
 2. zajmij się najpierw zadaniami, które potrafisz rozwiązać;
 3. spróbuj sobie przypomnieć rozwiązania podobnych zadań; może dawne pomysły się przydadzą; 
 4. nie trwaj zbyt długo przy jednym pomyśle; jeśli nie daje on oczekiwanych rezultatów, spróbuj jeszcze raz od początku, inną metodą;
 5. zapisuj wyrażenia algebraiczne, rób rysunki, schematy – zastanów się, o jakie przydatne elementy można uzupełnić rysunek dany w zadaniu;
 6. nie ma sposobów lepszych i gorszych – za zadanie rozwiązane poprawnym sposobem (nawet nie najprostszym) otrzymasz maksymalną liczbę punktów;
 7. po rozwiązaniu sprawdź, czy otrzymany wynik spełnia wszystkie warunki sformułowane w zadaniu;
 8. nie zostawiaj zadań zamkniętych bez odpowiedzi;
 9. zapisuj pełne rozwiązania, a nie tylko końcowe rezultaty;
 10. jeśli zadanie rozwiązane zostało w brudnopisie, pamiętaj o przepisaniu we właściwym miejscu całego toku rozumowania (brudnopisy nie są oceniane);
 11. sprawdzaj obliczenia – jeśli zastosujesz poprawną metodę rozwiązania, ale popełnisz błędy rachunkowe, nie otrzymasz maksymalnej liczby punktów.

Arkusze próbne egzamin ósmoklasisty matematyka