Historia szkoły

Pierwotna lokalizacja szkoły planowana była we wsi NAROJKI. Dzięki zaangażowaniu ówczesnego proboszcza parafii MIŁKOWICE MAĆKI, księdza JANA AUDERA, ustalono, iż szkoła powstanie w MIŁKOWICACH JANKACH. Około 1928 roku zawiązał się KOMITET BUDOWY SZKOŁY, wmurowano kamień węgielny pod budowę szkoły, w którym umieszczono uroczyste pismo, gdzie swoje podpisy złożyli członkowie Komitetu. Duży wkład w budowę wnieśli mieszkańcy okolicznych wsi, którzy pomagali przy kopaniu fundamentów oraz przywozili materiały budowlane. Budowa trwała cztery lata. Próg nowo wybudowanej szkoły pierwsi uczniowie przekroczyli w 1932 roku. W roku 1977 ówczesny dyrektor pan Stanisław Majewski rozpoczął starania modernizacji szkoły, które doprowadziły do powstania nowego skrzydła. W 1998 roku zostają wylane fundamenty. We wrześniu 2002 roku uczniowie wchodzą do nowej części szkoły. Dla podniesienia prestiżu szkoły, po uprzednim przeprowadzeniu ankiety, szkole zostaje nadane imię KSIĘDZA IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO oraz zostaje ufundowany SZTANDAR SZKOŁY.