NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Obrazy: Czytanie Dzieci | Darmowe wektory, zdjęcia stockowe i PSDOtrzymaliśmy 2480 zł dotacji
na zakup książek
do BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Szkoła Podstawowa im. ks. Ignacego Kłopotowskiego w Miłkowicach-Jankach otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2480 zł na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej.
Organ prowadzący szkołę – Lokalne Stowarzyszenie „Janki „- zobowiązał się przekazać na realizację zadania 620 zł.
Zadaniem projektu jest wspieranie w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży.