Patron szkoły

Błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski urodził się 20 lipca 1866 r. w Korzeniówce k. Drohiczyna.

Powołanie do kapłaństwa odczuwał od wczesnych lat młodzieńczych. Po ukończeniu Seminarium Duchownego w Lublinie i Akademii Duchownej w Petersburgu w 1891 r. otrzymał święcenia kapłańskie.

Przez całe życie okazywał Bogu wdzięczność za łaskę powołania. Wszystkie swoje zdolności i siły poświęcał, na wzór Chrystusa, ubogim, chorym, sierotom i zagubionym. Głosił Ewangelię również słowem drukowanym. Najpierw na terenie Lublina, a od 1908 r. w Warszawie. Założył i redagował pisma: Polak – Katolik, Posiew, Dobra Służąca, Anioł Stróż, Kółko Różańcowe, Głos Kapłański. Odznaczał się wielką miłością do Eucharystii i wiele godzin spędzał przed Najświętszym  Sakramentem.  Był gorliwym czcicielem Maryi i głosił Jej chwałę, propagaując modlitwę różańcową.

1920r. założył Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, powierzając mu troskę o Słowo Boże drukowane i pomoc w misji apostolskiej Kościoła. Zmarł 7 września 1931r. w Warszawie. Jego relikwie spoczywają w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto k. Wyszkowa. Beatyfikowany 19 czerwca 2005 r. w Warszawie.