Projekty – Erasmus+

*********************************************************************************************************

Mamy wielką przyjemność poinformować, że w ramach dofinansowania ze środków Programu Erasmus+, nasza szkoła będzie w tym roku realizować projekt: nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000117551, dzięki któremu na mobilność zagraniczną do szkoły partnerskiej w Grecji będzie miało możliwość pojechać 14 naszych uczniów oraz 4 opiekunów.

Planowana data mobilności to 02/06/2024 – 15/06/2024 r.

Nasi uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach językowych i edukacyjnych wspólnie ze swoimi greckimi rówieśnikami. Działania te będą prowadzone w języku angielskim. Szczególny nacisk podczas zajęć będzie położony na poprawę umiejętności językowych naszych uczniów.

Wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, wypełnienie formularza zgłoszenia (dostępnych w załącznikach) i dostarczenie go w terminie do 15.04.2024 do sekretariatu szkoły.

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać u Wychowawców klas.

Zapraszamy do zgłaszania się!

ERASMUS + rok 2023

WSZYSTKICH CHĘTNYCH NAUCZYCIELI ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTACJI DO PROJEKTU

Projekt skupiony będzie na:

  • ROZSZERZENIU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH NAUCZYCIELI.

Znajomość języka angielskiego, jest niezbędna w obecnym świecie, ponieważ otwiera nauczycielom nowe możliwości w zakresie docierania do oryginalnych źródeł wiedzy i działań międzynarodowych. Biorąc udział w projektach międzynarodowych bądź chcąc w nich uczestniczyć, niezbędna jest umiejętność swobodnego komunikowania się w języku angielskim.

  • POZNAWANIU NOWYCH METOD DYDAKTYCZNYCH, SPOSOBÓW MOTYWOWANIA UCZNIÓW

ZASADY REKRUTACJI:

Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni w rekrutacji, która rozpoczyna się  27.03.2023 o godzinie 10.00, a kończy  06.04.2023  o godzinie 16.00.

W tym czasie należy pobrać, wydrukować oraz uzupełnić dokumenty rekrutacyjne, a następnie złożyć je w sekretariacie szkoły.

Zgromadzone zgłoszenia rozpatrzy Komisja Rekrutacyjna, która w 12.04. do godziny 10.00 opublikuje wstępną listę rankingową. Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań ostateczna lista nauczycieli zakwalifikowanych do udziału zostanie upubliczniona w dniu 14.04.2023 do godz. 12:00.

Dokumenty obowiązkowe:

——————————————————————————————————————

WSZYSTKICH CHĘTNYCH UCZNIÓW ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTACJI DO PROJEKTU NR: 2022-1-PL01-KA121-SCH-00005432

ZASADY REKRUTACJI:

Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni w rekrutacji, która rozpoczyna się  27.03.2023 o godzinie 10.00, a kończy  06.04.2023  o godzinie 16.00.

W tym czasie należy pobrać, wydrukować oraz uzupełnić dokumenty rekrutacyjne, a następnie złożyć je w sekretariacie szkoły.

Zgromadzone zgłoszenia rozpatrzy Komisja Rekrutacyjna, która w 12.04. do godziny 10.00 opublikuje wstępną listę rankingową. Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań ostateczna lista uczniów zakwalifikowanych do udziału zostanie upubliczniona 14 kwietnia o godz. 12.00.

Dokumenty obowiązkowe:


Akredytacja Erasmusa SE

Akredytacja SE

Nasza szkoła od września realizuje projekt  nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000012672 w ramach  Akredytacji na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej.

Budżet projektu na ten rok: 69 484,00 EURO

Akredytacja w programie Erasmus+ dla naszej szkoły została przyznana na 3 lata. W tym okresie planujemy:

  • Podniesienie poziomu znajomości języków obcych wśród uczniów i nauczycieli
  • Udoskonalenie warsztatu metodycznego nauczycieli
  • Poszerzenie europejskiego wymiaru szkoły
  • Wzbogacenie oferty szkoły

W pierwszym roku akredytacji planujemy mobilność edukacyjną zarówno uczniów jak i nauczycieli. Uczniowie będą nabywać kompetencje językowe w ramach 14 dniowego wyjazdu do partnera zagranicznego w Grecji (szkoły), nauczyciele w ramach projektu będą uczestniczyć w wybranych przez siebie kursach językowych i metodycznych.

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DLA UCZNIÓW

Dokumenty można składać w terminie od 21 marca 2022r. od godziny 10.00, do 6 kwietnia 2022r. do  godziny 15.00.

W tym czasie należy pobrać, wydrukować oraz uzupełnić dokumenty rekrutacyjne, a następnie złożyć je w sekretariacie szkoły. W ocenie kandydatów brane pod uwagę będą znajomość języka angielskiego oraz sytuacja ucznia: tzw. kryteria zmniejszonych szans edukacyjnych, ocena z zachowania. Zgromadzone zgłoszenia rozpatrzy Komisja Rekrutacyjna, która w dniu 9 kwietnia 2022r. do godziny 10:00 opublikuje wstępną listę rankingową. Do udziału w naborze zapraszamy wszystkich uczniów klas od IV.

Wśród wszystkich zgłoszeń wyłonimy 32 osoby, które wezmą udział w mobilności oraz tzw. „kandydatów rezerwowych” – osoby, które pojadą do Grecji w wypadku rezygnacji z udziału któregoś z uczestników (2 osoby).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Przed udziałem w naborze zarówno uczniowie, jak i rodzice lub opiekunowie powinni zapoznać się z całością dołączonej dokumentacji:
Kartą Zgłoszenia – to dokumenty, których złożenie jest nieodzowne. Zawierają one również ważne informacje na temat przetwarzania danych na potrzeby realizacji projektu;
Regulaminem Rekrutacji oraz Instrukcją– tu znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje na temat procedury rekrutacyjnej oraz wskazówki, jak poprawnie uzupełnić zgłoszenie.

Trzymamy za Was kciuki!

Na zgłoszenia czekamy w Sekretariacie szkoły.

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DLA NAUCZYCIELI

REKRUTACJA:
Dokumenty można składać w terminie od 21 marca 2022r. od godziny 10.00, do 6 kwietnia 2022r. do godziny 15.00.
W tym czasie należy pobrać, wydrukować oraz uzupełnić dokumenty rekrutacyjne, a następnie złożyć je w sekretariacie szkoły. Zgromadzone zgłoszenia rozpatrzy Komisja Rekrutacyjna, która w dniu 9 kwietnia 2022r. do godziny 10:00 opublikuje wstępną listę rankingową. Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań ostateczna lista nauczycieli zakwalifikowanych do udziału zostanie upubliczniona w dniu 10 kwietnia 2022r. do godz. 10:00.

Załączniki: